தமிழ் - Tamil

தமிழ் - Tamil

சமூக அனுபவ ஆய்வுகள்

 

சமூக அனுபவ ஆய்வுகளின் நோக்கம், எங்களின் அனைத்து பங்குதாரர்களுடனும்: குடும்பங்கள், மாணவர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுடன் இணைப்பதாகும். அடிப்படைத் தரவைத் தேடுவதற்கும், முடிவுகளை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும், விளக்குவதற்கும், தரவு சார்ந்த கொள்கைகள், நடைமுறைகள், ஆசிரியர் பயிற்சி, மாணவர் முயற்சிகள் மற்றும் சமூக ஈடுபாடு ஆகியவற்றை வடிவமைக்க குடும்பங்கள், மாணவர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுடன் இணைந்து எங்கள் கண்டுபிடிப்புகளைப் பயன்படுத்தவும்.

 

 • குடும்பங்கள் 

  • குடும்பச் சமூக அனுபவக் கணக்கெடுப்பின் மூலம் உங்கள் குரலைப் பகிரவும் (ஜனவரி 19-28, 2022)

  • மாணவர் கணக்கெடுப்பில் உங்கள் மாணவர்களின் குரலைப் பயன்படுத்த ஊக்குவிக்கவும் (பாதுகாவலரின் ஒப்புதல் தேவை). உங்கள் மாணவர் பங்கேற்க அனுமதி வழங்க, மின்னணு முறையில் பூர்த்தி செய்ய கீழே உள்ள ParentVue ஐக் கிளிக் செய்யவும் அல்லது பதிவிறக்கம் செய்து அச்சிட ஒப்புதல் படிவம் பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும். குடும்பக் கணக்கெடுப்பு மின்னஞ்சல் மூலம் விநியோகிக்கப்படும். பதிவிறக்கம் செய்யக்கூடிய கணக்கெடுப்பைப் பெற அல்லது பூர்த்தி செய்யப்பட்ட படிவங்களைச் சமர்ப்பிக்க cpmsdatacollection@nsd.org ஐத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

 

 • மாணவர்கள் 

  • வட்ட மேசையின் போது மாணவர் சமூக அனுபவக் கணக்கெடுப்பு (பிப்ரவரி 1 & 4, 2022) மூலம் உங்கள் குரல் மற்றும் அனுபவங்களைப் பகிரவும்.

  • பங்கேற்க பாதுகாவலரின் ஒப்புதல் தேவை

 

 • பணியாளர்கள்

  • 2021_2022 கல்வியாண்டில் நிறைவடைந்த பணியாளர் சமூக அனுபவக் கருத்துக்கணிப்பு (அக்டோபர் 26-29, 2021) மூலம் உங்கள் குரல் மற்றும் அனுபவங்களைப் பகிரவும்

 

go to parentvue

Tamil - Consent Form ஒப்புதல் படிவம்